جيهان گيری يان چاخی به‌ردين؟!
له‌م سه‌رده‌مه‌دا ئه‌وه‌نده‌ بيَكارين له‌بيَ كاريدا خه‌ريكی مه‌رگين،به‌لام بۆمه‌رگی كه‌سانی تردا سه‌رقلين و ته‌واو بيَكاتين.
ژيان ئه‌وه‌نده‌ ير پاره‌وخۆشيه‌ له‌خۆشيا نه‌فه‌س ته‌نگين،به‌لام له‌ كاتی نه‌فه‌س ته‌نگيه‌ له‌بیَ پاريی و ژيانداخه‌ريكی مه‌رگين.له‌كاتی خۆشيدا ئه‌وه‌نده‌ كه‌سمان هه‌يه‌ خه‌ريكن خۆشی وه‌رده‌گرن له‌خۆشيمان،به‌لام له‌كاتی ناخۆشیدا خه‌ريكين له‌خۆشی كه‌سانمان به‌نه‌خۆشی ده‌مرين .چ حه‌جه‌بيَكه‌ له‌وسه‌رده‌می حه‌وله‌مه‌و جيهان گيريه‌داو،له‌وسه‌رده‌می ديموكراتی و دينيه‌دا،له‌وسه‌رده‌می مافی مرۆڤ و رۆشنبيريه‌دا،كه‌سيَ له‌ڤيلاو و كه‌سيَ له‌ خيَمه‌دا بژيت ،كه‌سيَ له‌ سه‌ردۆلارو و كه‌سيَك له‌سه‌رزه‌ويدا بنويت،كه‌سيَك بۆپارویَ نان حه‌ره‌ق برژيَت و خويَنی بدات،كه‌سيَكی تر به‌ پارویَ نان هه‌زار بتل حه‌ره‌ق بخوات.ئاخ له‌م وه‌حشی گه‌ريه‌ی كه‌ ئيَمه‌ پيَی ده‌ليَين جيهان گه‌ری ،ئاخ له‌م ژيان ئاژه‌ليه‌ی كه‌ ئيَمه‌ پيَی ده‌لين رۆشنبيری ،ئاخ له‌ جاهيليه‌ی كه‌ ئيَمه‌ پيَي ده‌ليَن ژيان دينی،ئه‌مه‌ هيچ هيچی پيَناليَن ته‌نها سه‌رده‌می جاخی به‌ردينی

Digital clock - DWR

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

بحث هذه المدونة الإلكترونية